Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, od 25 maja 2018 r. aktualne będą poniższe prawa i zasady związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych (także w ramach monitoringu wizyjnego) przez MOPS w Stalowej Woli: [...CZYTAJ CAŁOŚĆ...]

I N F O R M A C J A

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W STALOWEJ WOLI
INFORMUJE, ŻE WSZELKIE SPRAWY DOTYCZĄCE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH PROWADZONE SĄ W WYDZIALE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I SPOŁECZNYCH
URZĘDU MIASTA STALOWA WOLA

PROGRAM 500+ REALIZOWANY JEST RÓWNIEŻ PRZEZ W/W WYDZIAŁ