I N F O R M A C J A

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W STALOWEJ WOLI
INFORMUJE, ŻE WSZELKIE SPRAWY DOTYCZĄCE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH PROWADZONE SĄ W WYDZIALE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I SPOŁECZNYCH
URZĘDU MIASTA STALOWA WOLA

PROGRAM 500+ REALIZOWANY JEST RÓWNIEŻ PRZEZ W/W WYDZIAŁ

I N F O R M A C J A

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W STALOWEJ WOLI INFORMUJE, IŻ OD 3 STYCZNIA 2017 ROKU GORĄCE POSIŁKI DLA KLIENTÓW REALIZUJE FIRMA "SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W STALOWEJ WOLI UL. DMOWSKIEGO NR 10, 37-450 STALOWA WOLA
WYDAWANIE POSIŁKÓW ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE W BUDYNKU RESTAURACJI "SŁONECZNA", ZLOKALIZOWANEJ PRZY UL. POPIEŁUSZKI 19,
37-450 STALOWA WOLA

I N F O R M A C J A

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W STALOWEJ WOLI INFORMUJE, IŻ OD 29 CZERWCA 2017 ROKU NASTĄPIŁA ZMIANA NUMERU TELEFONU.
BEZPOŚREDNI (TYMCZASOWY) NUMER TELEFONU DO POKOJU NR 18 (KIS, OSL, STOWARZYSZENIE SPECTRUM) TO 694-164-300
ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY.