Dzienny Dom Pobytu

Wejście do DDPDzienny Dom Pobytu jest ośrodkiem wsparcia dla osób starszych. Placówka ta to przede wszystkim miejsce dla emerytów, rencistów, osób osamotnionych o niskich dochodach. Warunkiem uczestnictwa jest ukończony 60. rok życia i zameldowanie w  mieście Stalowa Wola. Placówkę utrzymuje gmina Stalowa Wola.  Poza tym ważny jest zadowalający stan zdrowia, ważne aby pensjonariusz był jeszcze samodzielny. Obecnie Dzienny Dom liczy 40 pensjonariuszy. Mają tu zapewnione śniadania i obiady (według diety geriatrycznej) fachową opiekę i odpowiednie warunki socjalne. Można tu także wziąć prysznic, zrobić pranie, jeśli ktoś nie ma łazienki w domu.

 

Dzienny Dom Pobytu powstał 7.09.1994 w dolnej części Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Dysponuje on kuchnią, jadalnią, gabinetem lekarskim, szatnią, biurem kierownika, pokojem telewizyjnym, sanitarnym i sala wypoczynkową.

 

Celem placówki jest pomoc w zachowaniu sprawności fizycznej i intelektualnej osób uczęszczających, podtrzymywanie ich aktywności życiowej i społecznej. Cele te są realizowane poprzez organizowanie różnych zajęć. Stale organizowane są wspólne wyjścia do kina, ciekawe wykłady, zajęcia kulturalne, edukacyjne i terapeutyczne np.; wyszywanie obrazów, muzykoteria, terapia zajęciowa. Organizowane także są wycieczki poza miasto, wspólne wyjścia na spektakle, wystawy w Muzeum Regionalnym.

Tu też przypomina się o konieczności badań, załatwia wizyty u lekarzy.

 

Uczestnicy podczas posiłku Zdjęcie grupowe uczestników

Dzienny Dom Pobytu prowadzi także działalność na rzecz całego środowiska osób starszych poprzez organizowanie imprez okolicznościowych. Są to miedzy innymi koncerty kolęd, jasełka, uroczyste obchody „Dnia Babci” i „Dnia Dziadka, spotkania opłatkowe. Placówka bierze udział w Przeglądach Twórczości Artystycznej Domów Pomocy Społecznej i Warsztatów Terapii Zajęciowej. Pensjonariusze chętnie utrzymują kontakty z dziećmi. Przygotowywali dla nich program „Brzechwa Dzieciom”, z którym występowali w Domu Dziecka i w Przedszkolu.

 

Dane kontaktowe:

kierownik Małgorzata Kościółek

ul. Dmowskiego 1 w Stalowe Woli

tel. 15 844- 36- 84

godz. pracy codziennie od 7.00 do 15.00