Informacje

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli powstał  15 kwietnia 1990 roku w oparciu o uchwałę Miejskiej Rady Narodowej w Stalowej Woli Nr X/ 49/90 z dnia 20 marca 1990 r. I Zarządzenia Prezydenta Miasta Stalowej Woli Nr 6/90 z dnia 10 kwietnia 1990 r. Jest jednostką samodzielną organizacyjnie i budżetowo.

Pierwszym Dyrektorem MOPS Stalowa Wola była pani Waleria Pluta, która wcześniej była kierownikiem Działu Służb Społecznych. Dnia 7.06.1993 r. Dyrektorem została pani Bożena Brzezińska-Piątek. Funkcję swoją pełniła do ostatnich chwil swojego życia, borykając się z ciężką chorobą, tj. do 29.07.2009 r.

Pierwszą siedzibą Ośrodka był przeznaczony przez władze miasta parterowy budynek przy ul. Skoczyńskiego 27.

W związku z poszerzeniem zakresu świadczeń o usługi opiekuńcze, planami utworzenia Dziennego Domu Pobytu oraz powstaniem nowych działów w Ośrodku  w lutym 1994 r. przeniesiono siedzibę MOPS do budynku piętrowego przy ul. Dmowskiego 1. Wcześniej w budynku funkcjonował Żłobek nr 1.

W następnych latach powstawały kolejno: Warsztat Terapii Zajęciowej przy MOPS, Środowiskowy Dom Samopomocy nr 1, Świetlica socjoterapeutyczna "Tęcza", Klub Trzeźwego Życia, Środowiskowy Dom Samopomocy nr 2.