Rejestr zbiorów danych osobowych

Zgodnie z § 5. 1. Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych (Dz. U. z 2015 r. poz. 719), art. 36a ust 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922) administrator bezpieczeństwa informacji udostępnia na stronie internetowej oraz biuletynie informacji publicznej MOPS w Stalowej Woli rejestry zbiorów danych osobowych prowadzone w formie elektronicznej na podstawie:

  • art. 36a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)
  • Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych (Dz. U. z 2015 r. poz. 719)

Pliki do pobrania:

  1. Dane księgowe - aktualizacja 18.04.2017
  2. Dziennik korespondencji
  3. Monitoring wizyjny - aktualizacja 20.04.2017
  4. MOPS w Stalowej Woli na Facebook'u - nowy wpis 18.04.2017
  5. Pomoc Społeczna
  6. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
  7. Rejestr skarg i wniosków
  8. Rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych