Uchwałą Nr XLII/567/13 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 25 stycznia 2013 r. przyjęto do realizacji "Gminny Program Wychodzenia z Bezdomności na lata 2013-2015".

   Progam ma na celu stworzenie systemu profilaktyki bezdomności i wczesnej interwencji, a także przeciwdziałania istniejącemu zjawisku bezdomności poprzez szeroko podjęte uaktywnienie osób bezdomnych w zakresie poprawy ich sytuacji życiowej, integracji ze środowiskiem oraz pomoc w tworzeniu warunków do samodzielnej egzystencji.

   Szczegółowy opis programu, uchwałę oraz uzasadnienie można znaleźć w załączonych plikach

Treść Gminnego Programu Wychodzenia z Bezdomności na lata 2013-2015 (PDF 1,1 MB)

Uchwała w sprawie przyjęcia programu(PDF 104 Kb)

Uzasadnienie(PDF 118 Kb)