Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Ruchu Pomocy Psychologicznej INTEGRACJA realizuje projekt pn. Program Rewitalizacji Społecznej „Od rewitalizacji do integracji” w ramach projektu systemowego „Rewitalizacja Społeczna” Działanie 1.2 Systemowe wsparcie instytucji pomocy i integracji społecznej, Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Założenia i cele programu opisane są w załączonym pliku: Program "Od rewitalizacji do integracji"

Informacje, zdjęcia oraz ciekawostki na temat projektu znajdziecie na stronie facebook projektu https://www.facebook.com/odrewitalizacjidointegracji