Świetlica "Tęcza"

Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego Świetlica „Tęcza” przy MOPS w Stalowej Woli

 

W 1999 roku przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej została utworzona świetlica socjoterapeutyczna TĘCZA jako pomoc dla dzieci i młodzieży z rodzin, w których występuje problem alkoholowy. Obecnie przyjmowane są dzieci z rodzin z różnymi problemami społecznymi: przemoc, bezrobocie, ubóstwo, niewydolność wychowawcza itd. Również przyjmowane są dzieci z zaburzeniami w zachowaniu, zaburzeniami emocjonalnymi, parcjalnymi, opóźnione w rozwoju oraz z rodzin prawidłowo funkcjonujących z lokalnego środowiska. W zajęciach uczestniczą dzieci od 6 do 18 lat.

 

Podopieczni Świetlicy podczas wycieczkiŚwietlica mieści się przy ul. Jana Pawła II 5 w Stalowej Woli. Zajmuje część pomieszczeń po zlikwidowanym przedszkolu nr 14. Z dziećmi pracują pedagodzy. Kierownikiem jest pani Ewa Stój.

 

 

 

 

Cele i działania

Celem placówki jest zapewnienie opieki wychowawczej dzieciom wychowujących się w warunkach niesprzyjających ich rozwojowi, tworzenie warunków do nauki i pomoc w nauce, rozwijanie zainteresowań, eliminowanie zaburzeń zachowania, łagodzenie niedostatków wychowawczych.

 

 

Działania jakie są prowadzone:

 • zabawy tematyczne, ruchowe, dydaktyczne
 • organizowanie i obchodzenie imprez okolicznościowych: Mikołajki, Wigilia, Walentynki, Dzień Rodziny, Andrzejki i wiele innych,
 • zajęcia komputerowe,
 • zajęcia plastyczne, które maja na celu ukazanie sposobu w jaki przez sztukę można wyrażać emocje,
 • prowadzenie kroniki świetlicy,
 • zajęcia ogólno sportowe, których celem jest propagowanie zdrowego trybu życia, radzenia sobie ze stresem oraz rozładowanie napięcia, agresji,
 • zajęcia rekreacyjne: wycieczki, spacery, gry i zabawy terenowe,
 • organizowanie wypoczynku letniego oraz zimowisk,
 • zajęcia teatralno- filmowo- kabaretowe,
 • zajęcia o charakterze terapeutycznym: specjalistyczno-psychoterapeutyczne, bajko terapia, warsztaty interpersonalne.

Programy profilaktyczne

Świetlica "Tęcza" prowadzi również programy profilaktyczne

 • „Zwierciadło duszy” dla dziewcząt od 12do 16 roku życia o problemach dojrzewania,
 • „Spójrz inaczej” dla uczniów gimnazjum, celem jest wywarcie takie wpływu na dziecko aby radziło sobie z nadmiernym napięciem bez korzystania z agresji, kształtowanie osobowości dziecka i wspieranie jego rozwoju.

 

Działania Świetlicy zostały uhonorowane w roku 2007 nagrodą Ministra Pracy i Polityki Społecznej w wysokości 10 000zł. Świetlica zajęła I miejsce w II edycji konkursu „Promocja gminnej świetlicy socjoterapeutycznej” w ramach realizacji Rządowego Programu „Świetlica, Praca i Staż- socjoterapia w środowisku wiejskim”. Część środków wykorzystano na zakup sprzętu nagłaśniającego, zorganizowanie półkolonii, obozów i wyjazdu profilaktyczno-zdrowotny.

 

 

Gra podopiecznych Świetlicy w piłkarzyki

Mikołaj rozdający prezenty dzieciom ze Świetlicy

Dane kontaktowe:

Kierownik Ewa Stój

ul. Jana Pawła II 5, 37-450 Stalowa Wola

Tel. 15 842-09-40

pon.- piątek w godz. 10.00 do 18.00

sobota godz. 8.00 do 16.00