I N F O R M A C J A

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W STALOWEJ WOLI
INFORMUJE, ŻE WSZELKIE SPRAWY DOTYCZĄCE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH PROWADZONE SĄ W WYDZIALE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I SPOŁECZNYCH
URZĘDU MIASTA STALOWA WOLA

PROGRAM 500+ REALIZOWANY JEST RÓWNIEŻ PRZEZ W/W WYDZIAŁ