Harmonogram wypłat zasiłków w Kasie MOPS w III kwartale 2022 roku

kartaKażdy senior, który ukończył 60 lat może wyrobić własną Ogólnopolską Kartę Seniora. Karta ta upoważnia do zniżek w wielu punktach w całej Polsce, w tym m in. sanatoriach, uzdrowiskach, przychodniach, gabinetach rehabilitacji, instytucjach zdrowia i kultury.

Ośrodek Psychoprofilaktyki "Nowa Perspektywa" z Krakowa na zlecenie Miasta Stalowa Wola realizuje „Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych". W związku z tym prosimy o uzupełnienia ANONIMOWEJ ANKIETY, która posłuży przygotowaniu istotnych dokumentów, służących rozwiązywaniu problemów z jakimi borykają się mieszkańcy naszego Miasta.

flaga

Informujemy, że są jeszcze wolne miejsca w programie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego "Opieka Wytchnieniowa" - edycja 2022.
Udział w Programach jest bezpłatny.