Ogłoszenie o rozpoczęciu rekrutacji do projektu "Anioł Stróż" ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Gminę Miasto Stalowa Wola/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr RPPK.08.03.00-18-0049/18-00 zawartej w dniu 28 sierpnia 2019 z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług Społecznych i zdrowotnych.

  • Projekt skierowany jest do 50 niesamodzielnych osób z terenu Gminy Stalowa Wola, które wymagają opieki lub wsparcia
  • Okres realizacji projektu od 01 sierpnia 2019r. do grudnia 2021 r.

W ofercie projektu znajdują się:

  • Sąsiedzkie usługi opiekuńcze
  • Usługi telemonitoringu wraz opaską życia –wsparcie kompleksowe usług opiekuńczych przy wykorzystaniu nowoczesnej technologii
  • Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania świadczone przez psychologa i rehabilitanta

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o zgłoszenie się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli, ul. Romana Dmowskiego 1, pok. nr 12A, tel. 15 842-50-97 w.14

Do pobrania:

dokumenty rekrutacyjne - etap formalny

dokumenty rekrutacyjne - etap merytoryczny