sppAkcja "Stalowowolska Paczka Pomocy" została bardzo przychylnie przyjęta wśród mieszkańców Stalowej Woli. Organizatorzy mieli nadzieję pozyskania paczek dla około 100 osób potrzebujących wsparcia. Dzięki życzliwości i ofiarności lokalnego środowiska udało się obdarować 220 seniorów zgłoszonych do skorzystania z pomocy w ramach tegorocznej Akcji.

Głównym celem Akcji – Edycja 2022 było wsparcie osób starszych, samotnych w wieku 65 plus, zamieszkujących na terenie miasta, będących w trudnej sytuacji życiowej i realnie pozbawionych pomocy bliskich.
Wsparcia udzieliło ogółem 64 darczyńców. Wśród hojnych ofiarodawców znalazło się 13 firm prywatnych, 13 instytucji, 4 organizacje pozarządowe oraz 34 placówki oświatowe.
Z zebranych darów rzeczowych, tj. artykułów spożywczych nadających się do dłuższego przechowywania, chemicznych i tekstylnych, udało się przygotować paczki zawierające różnorodne i przydatne produkty. Do każdej z paczek dołączone były kartki świąteczne z życzeniami.

W dniach od 30 listopada do 20 grudnia 2022r. paczki były sukcesywnie dostarczane do mieszkań seniorów dzięki zaangażowaniu i pomocy Ochotniczej Straży Pożarnej w Stalowej Woli, Komendy Powiatowej Policji w Stalowej Woli, Noclegowni Męskiej im. Brata Alberta w Stalowej Woli oraz pracowników MOPS.

Organizatorzy Akcji składają serdeczne podziękowania wszystkim darczyńcom za okazane serce, hojność i chęć pomocy samotnym seniorom. Dzieląc się tym, co posiadają z potrzebującymi wsparcia mieszkańcami naszego miasta pokazali, jak ważna jest pomoc, szczególnie w okresie przedświątecznym.
Podziękowania organizatorzy Stalowowolskiej Paczki Pomocy kierują również do wszystkich osób zaangażowanych w organizację i realizację tegorocznej edycji Akcji "Stalowowolska Paczka Pomocy".