W ramach Programu Gminy Stalowa Wola "Teleopieka" mieszkańcy Stalowej Woli mogą wypożyczyć nieodpłatnie opaskę bezpieczeństwa, która ma za zadanie monitoring stanu zdrowia oraz możliwość szybkiego wezwania służb pomocowych w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia.

opaski

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli proponuje seniorom w wieku powyżej 65 roku życia oraz osobom mającym problemy zdrowotne z terenu Gminy Stalowa Wola udział w Programie Osłonowym Gminy Stalowa Wola pn. "Teleopieka".

Wnioski o przyznanie opaski bezpieczeństwa można składać w MOPS ul. Dmowskiego 1 w pokoju 12A, nr telefonu: 15 842 50 97 wew. 14, pod którym można uzyskać dodatkowe informacje na temat Programu.

Zapraszamy do udziału w Programie.