Podczas zajęć rękodzielniczych seniorzy z Rozwadowskiego Klubu Seniora stworzyli takie oto wiązanki nagrobne.
Klubowicze pielęgnują pamięć o bliskich, którzy odeszli, ale też dbają o opuszczone groby.