Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych w sprawie "Stalowowolskiego Programu Senioralnego na lata 2024-2026".
Celem konsultacji jest włączenie mieszkańców Miasta Stalowa Wola w proces stanowienia w/w programu, poprzez uzyskanie uwag, propozycji do dokumentu. Konsultacje Społeczne trwają do 20.11.2023 roku.

Nadmieniamy, iż tworzenie programu pomocy społecznej, w tym profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grupy szczególnego ryzyka, zgodnie z art.17 ust. 1 pkt. 1 ustawy o pomocy społecznej jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym.
Program jest również zamieszczony do konsultacji na stronie Urzędu Miasta w Stalowej Woli – Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce konsultacje społeczne - link: https://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokazTresc-1370-25478.

Do pobrania - PROGRAM