1 listopada 2023 r weszła w życie nowelizacja ustawy o pomocy społecznej, która wprowadza nową formę świadczenia pomocy społecznej - usługi sąsiedzkie.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli od 2020r. w ramach Projektu "Anioł stróż" oraz od 2022 r. jako trwałość projektu, realizuje już pomoc w formie sąsiedzkich usług opiekuńczych.

sasiedzkie
Foto: shutterstock.com/Ground Picture

Dla kogo przeznaczone są usługi sąsiedzkie? Usługi sąsiedzkie to ważne wsparcie przede wszystkim dla osób starszych, samotnych, które nie potrzebują jeszcze specjalistycznej pomocy, jednak z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają wsparcia.

Na jaką pomoc można liczyć? W ramach usług sąsiedzkich świadczona jest pomoc, która nie wymaga szczególnej specjalistycznej wiedzy bądź kompetencji: zrobienie zakupów, posprzątanie domu, pomoc w opiece higieniczno- pielęgnacyjnej, wykupieniu leków oraz, w miarę potrzeb i możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Kto może świadczyć pomoc sąsiedzką? Osoba świadcząca usługi sąsiedzkie powinna być: pełnoletnia; nie być członkiem rodziny seniora; mieszkać w najbliższej okolicy miejsca zamieszkania seniora, ale nie z nim, mieć ukończony kurs pierwszej pomocy, zostać zaakceptowana przez organizatora usług sąsiedzkich i samego seniora.

Jakie wynagrodzenie za pomoc sąsiedzką? Ustawa nie określa konkretnych kwot. Pomoc sąsiedzka opiera się na umowie (umowa zlecenie) między gminą a sąsiadem w sprawie opieki nad osobą potrzebującą pomocy.