Informujemy, że termin składania prac na konkurs plastyczny został wydłużony do 29 listopada 2023r. Zapraszamy uczniów szkół podstawowych z terenu Stalowej Woli do udziału w konkursie plastycznym. Temat przewodni "Budujemy mosty – dialog międzypokoleniowy".

plakat

Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych z podziałem na dwie kategorie wiekowe:

  • uczniowie klas IV-VI
  • uczniowie klas VII-VIII

Prace plastyczne powinny być wykonane dowolną techniką artystyczną na papierze o formacie A4 (z wyłączeniem grafiki komputerowej). Każda praca powinna być opisana na odwrocie według wzoru: imię, nazwisko uczestnika konkursu, wiek, nazwa szkoły, adres, klasa.

Prace należy składać wraz z formularzem zgłoszeniowym, osobiście lub za pośrednictwem poczty w okresie do 29 listopada 2023r. na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli, ul. Dmowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola – punkt informacyjny.

Na laureatów, w swoich kategoriach wiekowych, czekają nagrody!

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem konkursu plastycznego, w którym znajdują się szczegółowe informacje i zasady udziału w konkursie.
Do pobrania - FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY.

Organizatorem Konkursu plastycznego jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli.