W dniu 09 grudnia 2023r. odbyło się spotkanie międzypokoleniowe, podczas którego uczestnicy wzięli udział w warsztatach ze zdobienia pierniczków, tworzenia ozdób świątecznych z makramy, zajęciach z pilates, jogi oraz zumby, a także mogli skorzystać z konsultacji z psychodietetykiem.

Celem spotkania było doświadczanie spędzania wspólnego czasu oraz możliwość wymiany doświadczeń między pokoleniami.
Spotkanie zostało zorganizowane w ramach projektu "Budujemy mosty - dialog międzypokoleniowy" realizowanego ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej Program Osłonowy Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Dziękujemy Centrum Aktywności Seniora w Stalowej Woli za pomoc w przygotowaniu spotkania.