Na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. 2022 poz. 1079 z późn.zm.) Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli ogłasza otwarty nabór na Partnera do wspólnej realizacji projektu pn. „Wygrana rodzina - model stalowowolski” składanego w odpowiedzi na opublikowany przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Programem Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) konkurs nr FERS.05.01-IZ.00-002/24 w ramach działania 5.1 "Innowacje społeczne (innowacyjne działania społeczne)".

Projekt jest zatytułowany: "Wygrana rodzina - model stalowowolski",
Liderem projektu jest: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli, który jednocześnie będzie sprawował nadzór merytoryczny nad projektem oraz wyznaczał kierunki działań.

Więcej informacji w załączonych plikach: