W związku z realizacją projektu socjalnego "Spacerem po polskiej krainie" Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wraz ze Stalowowolskim Stowarzyszeniem Stalowi Patrioci ogłaszają Rodzinny Konkurs Plastyczny. Zapraszamy do wykonania przez rodziny (min. 2 osoby, czyli 1 dorosły i 1 dziecko) plakatu ukazującego piękno Polski w dowolnej interpretacji.

spacppk

Do prac należy dołączyć metryczką z imionami i nazwiskami autorów oraz wiekiem dzieci. Prace można składać w Klubie "Wesoła Gromadka" do 31.10.2018 roku.
Szczegółowy regulamin poniżej.

Regulamin Rodzinnego Konkursu Plastycznego "SPACEREM PO POLSKIEJ KRAINIE"

 1. ORGANIZATORZY - Organizatorami konkursu są Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli wraz ze Stalowowolskim Stowarzyszeniem Stalowi Patrioci.
 2. PATRONAT Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie.
 3. CELE KONKURSU - Celem konkursu jest:
  • rozbudzanie inwencji twórczej dzieci, młodzieży i dorosłych,
  • stworzenie okazji do zaprezentowania własnych pomysłów, technik oraz form zdobienia,
  • zachęcenie do wspólnego uczestnictwa w konkursie dzieci i dorosłych,
  • integracja wielopokoleniowa.
 4. UCZESTNICY KONKURSU - Uczestnikami konkursu są rodziny (minimum 2 osoby: 1 dorosły i 1 dziecko) zamieszkałe na Osiedlu Fabrycznym w Stalowej Woli.
 5. FORMA KONKURSU:
  • konkurs ma charakter rodzinny,
  • przedmiotem konkursu jest wykonanie plakatu pt. "Spacerem po polskiej krainie", który będzie prezentował to, co według autorów najpiękniej i najtrafniej przedstawia Polskę,
  • każda Rodzina ma prawo wykonać tylko 1 pracę, zaopatrzoną w metryczkę, na której należy umieścić imiona i nazwiska oraz wiek autorów pracy (min. 2 osoby = 1 dziecko i 1 dorosły).
 6. WARUNKI UDZIAŁU:
  • wykonanie plakatu zgodnego z regulaminem,
  • zgłoszenie pracy na konkurs do Klubu "Wesoła Gromadka" do 31.10.2018r.
 7. KRYTERIA OCENY PRAC - Oceniając prace jury będzie brało pod uwagę:
  • zgodność z regulaminem konkursu,
  • pomysłowość i inwencję twórczą uczestników konkursu,
  • dobór odpowiednich materiałów i elementów zdobniczych,
  • własnoręczność wykonania elementów,
  • estetykę wykonania pracy.
 8. NAGRODY
  • nagrody zostaną przyznane w dwóch kategoriach wiekowych (rodziny z dziećmi do 6 lat oraz rodziny z dziećmi od 7 lat),
  • za najpiękniejszy plakat w każdej z kategorii wiekowych przyznana zostanie nagroda główna.
 9. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU - Rozstrzygnięcie konkursu i odbiór nagród nastąpi podczas Spotkania Patriotycznego.

Prace przechodzą na własność organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania prac w dowolnym celu, np. prezentacja podczas wystawy, stworzenie galerii na portalu społecznościowym Facebook. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu oraz zgodą na publikacje materiałów z przebiegu konkursu w tym wizerunku fotografowanych osób i prac.
Wszelkich informacji na temat konkursu udziela animator Beata Jucha (nr tel. 535-865-845).

Konkurs objęty jest honorowym patronatem Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie.