Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli w ramach pracy Zespołu ds. organizowania społeczności lokalnej od czerwca do listopada 2019 r. realizuje projekt socjalny pt. "Spotkania z książką". Do udziału w nim zaproszone zostaną rodziny zamieszkałe na Osiedlu Fabrycznym, szczególnie te z dziećmi w wieku 2-13 lat.

Głównym celem projektu jest przeciwdziałanie problemom społecznym i integrowanie społeczności lokalnej poprzez zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i ich rodzin zamieszkałych w Stalowej Woli, w szczególności na terenie Osiedlu Fabrycznym. Projekt ma za zadanie promować ideę czytania dzieciom od najmłodszych lat, ale także rozwijać więzi rodzinne poprzez wspólne spędzanie czasu.
Najważniejszymi z zaplanowanych działań są spotkania czytelnicze, na które cyklicznie zapraszani będą goście np. decydenci, radni, pracownicy lokalnych firm, przedstawiciele instytucji i organizacji. W trakcie spotkań goście będą głośno czytać dzieciom wybrane baśnie i bajki. Będzie też czas na rozmowy i opowieści np. na temat zawodu czy miejsca pracy gościa oraz wspólne działania (np. warsztaty kreatywne, kulinarne itp.). W ramach współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Stalowej Woli odbędą się zajęcia edukacyjne dla dzieci, w trakcie których będą miały okazję poznać specyfikę pracy w bibliotece, zapoznać się ze zbiorami bibliotecznymi, założyć własne konta czytelnicze, ale także porozmawiać o ulubionych bohaterach literackich itp. Projekt zakłada także poszerzenie czytelni dla dzieci i rodziców. Jako podsumowanie projektu, dzieci wraz z rodzicami wezmą udział w turnieju wiedzy o baśniach. Uczestnicy będą mogli wykazać się znajomością czytanych w trakcie projektu opowieści, ale także innych znanych powszechnie baśni.
Projekt "Spotkania z książką" jest odpowiedzią na stale aktualne zapotrzebowanie w zakresie wsparcia w rozwijaniu więzi rodzinnych oraz nauki konstruktywnego spędzania czasu wolnego w gronie rodzinnym. Nie tylko dzieci, ale także ich rodzice będą mieli szanse spędzić czas ze sobą i swoimi sąsiadami, co ma wpływ na nawiązywanie przyjaźni i rozwój aktywności w społeczności lokalnej.