Opłatek Maltański – W dniu 20 grudnia 2018 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli wraz z Zakonem Maltańskim Polska - Fundacją Polskich Kawalerów Maltańskich w Krakowie już po raz piaty zorganizował na terenie Stalowej Woli Opłatek Maltański.

W 2018 roku Opłatek Maltański odbywa się w 28 miastach na terenie Polski, w tym w Stalowej Woli. Opłatek Maltański to ogólnopolska, świąteczna akcja charytatywna organizowana od 2002 roku przez Zakon Maltański Polska wraz z lokalnymi ośrodkami pomocy społecznej, polegająca na organizacji spotkań wigilijnych dla osób potrzebujących m. in. rodzin wielodzietnych, osób samotnych i niepełnosprawnych. W organizację każdego ze spotkań wigilijnych angażowani są lokalni przedsiębiorcy, darczyńcy i wolontariusze.
Ideą Opłatka Maltańskiego jest pomoc osobom potrzebującym w sposób dwutorowy: poprzez wsparcie materialne oraz wsparcie duchowe w formie zaproszenia do wspólnego stołu wigilijnego, podzielenia się opłatkiem, wspólnego posiłku i kolędowania.
W 2018 roku ponad 130 mieszkańców (114 osób dorosłych i 16 dzieci) naszego Miasta zasiadło przy stole wigilijnym w Restauracji Słoneczna PSS Społem w Stalowej Woli.
Głównymi odbiorcami i uczestnikami Opłatka Maltańskiego były osoby starsze, w tym uczestnicy Dziennego Domu Senior + oraz samotne oraz 11 rodzin z dziećmi.
Program Opłatka Maltańskiego 2018 obejmował wspólną modlitwę poprowadzoną przez ks. Mieczysława Kucela – proboszcza Parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Stalowej Woli, życzenia od zaproszonych na spotkanie wigilijne gości m. in. Zastępcy Przewodniczącego Rady Miejskiej w Stalowej Woli – Pani Agaty Krzek, Ojca Marka Pieńkowskiego OP oraz Dyrektora MOPS w Stalowej Woli – Pana Piotra Pierścionka, następnie dzielenie się opłatkiem i wspólną wieczerzę wigilijną. Na koniec każdy z uczestników Opłatka otrzymał od Mikołaja paczkę świąteczną z żywnością a dzieci zabawki i słodycze. Oprawę artystyczną spotkania wigilijnego – kolędy i pastorałki dla uczestników Opłatka Maltańskiego poprowadzili mali artyści ze Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego Świetlicy "TĘCZA" przy MOPS.
Paczki żywnościowe przygotowano z darów pozyskanych od lokalnych sponsorów i ludzi dobrej woli oraz od sponsorów Zakonu Maltańskiego w Polsce (KPMG i sieci sklepów Biedronka).
Patronat honorowy nad Opłatkiem Maltańskim w 2018 objęli:

 • Biskup Diecezjalny - dr Krzysztof Nitkiewicz
 • Prezydent Miasta Stalowej Woli – Pan Lucjusz Nadbereżny
 • Przewodniczący Rady Miejskiej Stalowej Woli – Pan Stanisław Sobieraj
 • Senator Rzeczypospolitej Polskiej – Pani Janina Sagatowska
 • Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – Pan Rafał Weber

Patronat medialny nad Opłatkiem Maltańskim w 2018 objęły:

 • Telewizja Kablowa STELLA
 • Telewizja Miejska Stalowa Wola
 • Radio LELIWA
 • Portal STW24
 • Portal Stalowka.NET
 • Portal StaloweMiasto Regionalne Multimedium
 • Tygodnik SZTAFETA
 • Gość Niedzielny
 • Gazeta Codzienna Echo Dnia
 • Telewizja Polska Oddział Rzeszów
 • Polskie Radio Rzeszów

Za pomoc w organizacji Opłatka Maltańskiego 2018 składamy serdeczne podziękowania dla:

 • wolontariuszy ze Stalowowolskiego Sztabu WOŚP oraz Klubu Wolontariusza przy MOPS w Stalowej Woli,
 • strażaków z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stalowej Woli,
 • Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rudniku nad Sanem,
 • Środowiskowego Domu Samopomocy nr 1 w Stalowej Woli.