ferie19Stowarzyszenie Centrum Aktywności Społecznej SPECTRUM w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Stalowej Woli w okresie ferii tj. 11 lutego do 22 lutego 2019 r. realizuje projekt „Zimowe przygody na Fabrycznym". Odbiorcami zaplanowanych działań są rodziny z dziećmi w wieku od 3 do 13 lat zamieszkałe w szczególności na obszarze objętym rewitalizacją.

Głównym celem projektem jest aktywizacja i integracja rodzin z dziećmi zamieszkałych na Osiedlu Fabrycznym w Stalowej Woli w trakcie ferii zimowych. W ramach realizacji projektu zaplanowano m.in.: wyjścia integracyjne do kina, Fabryki Zabawy, zajęcia z Lego, wyjście na pizzę, warsztaty kulinarne, wyjazd integracyjny rodziców z dziećmi.

Informacje i zapisy:

  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli
  • ul. Dmowskiego 1, pok. 23A
  • 37-450 Stalowa Wola
  • tel. 694 164 300, 535 865 845

efsy

Projekt "Zimowe przygody na Fabrycznym" dofinansowany został w ramach działania „Modelowanie kompleksowej rewitalizacji Stalowej Woli z wykorzystaniem narzędzi partycypacji społecznej”, projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Funduszu Spójności oraz budżetu państwa, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.