W dniu 12 maja 2016 r. podczas Sesji Rady Miejskiej Stalowej Woli odbyło się uroczyste wręczenie Certyfikatu Jakości Centrum Aktywności Lokalnej (CAL) dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli. Certyfikat z rąk Prezydenta Miasta Stalowej Woli Pana Lucjusza Nadbrzeżnego i Przewodniczącego Rady Miejskiej Stalowej Woli Pana Stanisława Sobieraja odebrał Dyrektor MOPS Pan Piotr Pierścionek.

Certyfikat wskazuje na świadomie prowadzoną pracę, która włącza działania instytucji w długofalowy proces rozwoju społeczności lokalnej, umożliwiając mieszkańcom osiąganie coraz wyższej jakości życia oraz zwiększając szansę ich rozwoju osobistego, grupowego i społecznego.
CAL oznacza dążenie MOPS do stosowania i rozwijania edukacyjnych strategii, metod i narzędzi, zmierzających do odkrywania potencjału społeczności lokalnej poprzez budowanie sieci współpracy.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli już od wielu lat podejmuje działania mające na celu pobudzenie lokalnej aktywności przy wykorzystaniu zasobów naszego miasta. To właśnie lokalne instytucje i organizacje pozarządowe często są partnerami w realizowaniu zadań z zakresu pomocy społecznej.
W ramach Działu Pomocy Środowiskowej i Integracji Społecznej od stycznia 2014 roku wdrażana jest metoda pracy środowiskowej Organizowanie Społeczności Lokalnej (OSL).

Praca organizatorów społeczności lokalnej opiera się w szczególności na spotkaniach obywatelskich, partnerstwie, lokalnych wydarzeniach, kampaniach i akcjach charytatywnych, wolontariacie, samopomocy.
Istotnym komponentem pracy ze społecznością lokalną jest funkcjonujący Klub „Wesoła Gromadka”. Stanowi on kluczowe miejsce sprzyjające powstawaniu inicjatyw lokalnych. Dzieci i rodzice są bardzo zaangażowani w funkcjonowanie Klubu. W dużym stopniu przy organizacji zajęć dla dzieci wykorzystywana jest współpraca z innymi organizacjami i instytucjami.

Dokonując próby oceny pracy ze społecznością metodą OSL można powiedzieć, że mimo wielu trudności warto podejmować wyzwania w celu dokonywania zmian. Pracę metodą Organizowania Społeczności Lokalnej można traktować jako dobrą inwestycję w kapitał społeczny.

Organizatorzy społeczności lokalnej
Agnieszka Chruściel
Ewelina Małek

Do pobrania: