Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli prezentuje materiały z dwóch spotkań mających na celu wypracowanie nowego Programu Przeciwdziałania Przemocy.

Materiały: analiza SWOT, struktura programu oraz działania są dokumentami skierowanymi do zapoznania się, a następnie do poddania konsultacjom podczas spotkania, które odbędzie się w dniu 1 lutego 2017 roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stalowej Woli o godzinie 13.00.

Załączniki: