Harmonogram wypłat zasiłków w Kasie MOPS w IV kwartale 2023 roku

flaga mrips

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych z terenu Stalowej Woli do udziału w konkursie plastycznym. Temat przewodni "Budujemy mosty – dialog międzypokoleniowy".

konkurs

Szanowni Państwo,
zapraszamy do udziału w bezpłatnym warsztacie "Most do bezpiecznego dzieciństwa - chronimy dzieci".
Warsztat skierowany jest do pracowników zatrudnionych w szkołach, przedszkolach oraz świetlicach na terenie Gminy Stalowa Wola. Mogą z niego skorzystać: nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, psychologowie oraz inni pracownicy placówki pracujący z dziećmi, którzy chcą zdobyć lub poszerzyć swoją wiedzę w zakresie ochrony dzieci przed krzywdzeniem.

warsztat5

Szanowni Państwo,
zapraszamy do udziału w bezpłatnym warsztacie "Most do rodzicielstwa - warsztaty dla osób planujących dzieci".
Warsztat skierowany jest do osób planujących dzieci i zamieszkujących na terenie Gminy Stalowa Wola.

warsztat4