flaga

Gmina Stalowa Wola przystąpiła do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa", który będzie finansowany w całości z Funduszu Solidarnościowego w wysokości 270 502,85 zł.

Centrum Aktywności Seniora przy Al. Jana Pawła II 10, 37-450 Stalowa Wola zaprasza na spotkanie informacyjne 3 marca 2022 roku o godz. 17:00.

spotkanie

INFORMACJA

dotyczy udziału w Programie "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2022 (usługa opieki na odległość – opaska bezpieczeństwa)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli informuje, że został ogłoszony przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej program "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2022.

Dziś obchodzimy 16. Dzień Ochrony Danych Osobowych ustanowiony na dzień 28 stycznia przez Komitet Ministrów Rady Europy. Polska włączyła się w obchody w 2007 roku i od tego czasu są organizowane krajowe i lokalne inicjatywy dotyczące ochrony danych osobowych.
Jedną z nich jest akcja edukacyjna "Twoje Dane – Twoja Sprawa" .Pamiętajmy, że nasze dane osobowe powinny być przez nas szczególnie chronione i nie powinniśmy podawać ich innym osobom w szczególności, jeżeli nie możemy zweryfikować ich tożsamości, czyli np. przez telefon.

plakat1 plakat2