W dniu 3 grudnia 2021 r. odbyło się II Posiedzenie Rady Innowacji Społecznych. Na posiedzeniu obradowali przedstawiciele środowiska naukowego, organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej, jednostek samorządu terytorialnego i specjaliści ds. technologii i innowacji dokonali oceny wszystkich złożonych wniosków.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli został wyróżniony w ocenie Rady - ZAJĘLIŚMY I MIEJSCE.

mikolajZaskoczenie Świętego Mikołaja było tym większe, że dzieci objęte wsparciem asystenta rodziny już w październiku wysłały do Niego piękne listy, w których opisały swoje wymarzone prezenty. Ponieważ wór z prezentami był bardzo ciężki, a Święty Mikołaj bardzo zmęczony drogą, pozostawił prezenty u asystentów rodziny i poprosił o pomoc w dostarczeniu ich do dzieci.

Fundacja Hospicyjna serdecznie zaprasza na cykl szkoleń online dla Opiekunów Rodzinnych. Pragniemy w ten sposób udzielić wsparcia osobom opiekującym się nieuleczalnie i przewlekle chorymi bliskimi, a także wyposażyć ich w niezbędną wiedzę, dzięki której jeszcze lepiej będą mogli wywiązywać się zadań, jakie postawiła przed nimi choroba członka rodziny.

plakat

PODSTAWOWE INFORMACJE O RODZINNYCH DOMACH POMOCY (RDP) (opracowane na podstawie "Informatora Programu rozwoju Rodzinnych Domów Pomocy na rok 2022" wydanego przez Departament Pomocy i Integracji Społecznej MRiPS)

Rodzinny Dom Pomocy jest ogniwem pośrednim w systemie pomocy społecznej pomiędzy usługami opiekuńczymi świadczonymi w miejscu zamieszkania, a całodobową placówką specjalistycznego wsparcia, jaką jest dom pomocy społecznej. Biorąc pod uwagę procesy demograficzne związane ze starzeniem się społeczeństwa istnieje potrzeba rozwoju rodzinnych form wsparcia dla osób, które wymagają szerokiego zakresu usług opiekuńczych, ale jednocześnie nie wymagają jeszcze umieszczenia w domu pomocy społecznej.

rdsy