Z okazji przypadającego w dniu 21 listopada Dnia Pracownika Socjalnego składamy Wszystkim Pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej podziękowania za zaangażowanie, oddanie oraz trud włożony w pracę na rzecz mieszkańców naszego miasta, w tym w szczególności osób o ograniczonej zaradności życiowej.

Jednocześnie życzymy aby każdy dzień tej trudnej i odpowiedzialnej pracy przynosił poczucie zadowolenia i satysfakcji, życzliwość i wdzięczność ze strony odbiorców pomocy społecznej oraz motywację do podejmowania i osiągania nowych wyzwań.

Z życzeniami szczęścia, radości i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym oraz z wyrazami szacunku
Dyrekcja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli

sppMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli już po raz czwarty przystępuje do organizacji lokalnej Akcji Charytatywnej "Stalowowolska Paczka Pomocy" – Edycja 2021 – SAMOTNY, ALE NIE SAM. Po sukcesie lat ubiegłych podejmujemy się jej kontynuacji, z uwagi na pandemię COVID – 19 forma inicjatywy opierać się będzie na współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami, instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi.

spp

Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością (CIDON) świadczą kompleksowe usługi informacyjne i doradcze dla osób z niepełnosprawnością oraz ich otoczenia, a także usługi eksperckie mające na celu optymalne zaopatrzenie osób z niepełnosprawnościami w szeroko pojmowane technologie asystujące.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli informuje o możliwości skorzystania z pomocy w ramach Programu "Wspieraj Seniora". Program skierowany jest do osób w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu. Głównym założeniem Programu jest ochrona osób w wieku 70 lat i więcej przed zakażeniem koronawirusem. Dzięki Programowi seniorzy uzyskają niezbędną pomoc w czasie pandemii, bez konieczności wychodzenia z domu. Usługa wsparcia polega w szczególności na dostarczeniu zakupów zgodnie ze wskazanym zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby. Dotyczy to w głównej mierze osób, które nie mogą liczyć na pomoc ze strony rodziny. Koszt zakupów w całości pokrywa Senior.

plakat2