Pomoc finansowa ze środków PFRON w ramach Modułu IV programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi".
Gmina Stalowa Wola w dniu 7 czerwca 2021 roku podpisała umowę z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację działania w ramach "dodatkowego wsparcia" w ramach Modułu IV programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi".

Okres realizacji czerwiec 2021r. do grudnia 2021r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli informuje, że trwa rekrutacja osób chętnych, doświadczających przemocy w rodzinie do skorzystania ze wsparcia GRUPY PSYCHOEDUKACYJNEJ DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY W RODZINIE. UDZIAŁ W WARSZTACIE JEST BEZPŁATNY!

W związku z realizacją przez firmę NEXORIS Sp. z o.o. projektu pn. "PODKARPACCY PRZEDSIĘBIORCY NA START!" w dniu 20.07.2021 r. rozpoczyna się II edycja naboru – rekrutacji do projektu. Wszelkie informacje dotyczące projektu znajdują się na stronie internetowej projektu www.nexoris.pl, w zakładce projektowej "Podkarpaccy przedsiębiorcy na start!".

Pomoc finansowa ze środków PFRON w ramach Modułu IV programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi".