Harmonogram wypłat zasiłków w Kasie MOPS w III kwartale 2021 roku

Szanowni Państwo,
Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu realizuje projekt "Pakiet na start dla MŁODYCH", w ramach którego osoby bezrobotne lub bierne zawodowo w wieku od 18 do 29 lat, mieszkające lub uczące się na terenie województwa podkarpackiego, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 roku w wyniku pandemii COVID-19 mogą skorzystać ze wsparcia w formie: udziału w szkoleniu ABC przedsiębiorczości, 23 tys. zł bezzwrotnej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz 6-miesięcznego wsparcia pomostowego w kwocie 2600 zł netto.

startdm

Stowarzyszenie NOWA PERSPEKTYWA w partnerstwie z PROACTIVE Dorota Fuglewicz zaprasza do udziału w projekcie pn. "Przedsiębiorcza Przyszłość", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy projekty konkursowe. Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

projekt

Wszystkiego co najlepsze z okazji Dnia Strażaka życzą Dyrekcja oraz Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli.

strazaki