Informacja o szkoleniach dla Seniorów i ich opiekunów - 30 września w godz. 10.00 - 16.00, świetlica wiejska w Sudołach (niedaleko Stalowej Woli). Szkolenie jest bezpłatne i skierowane do mieszkańców powiatu stalowowolskiego.

bezpsenior

Szanowni państwo,
Fundacja Iwo-Doradztwo Obywatelskie realizuje zadanie finansowane ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju instytucjonalnego systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom poprzez utworzenie Sieci Pomocy Osobom Pokrzywdzonym dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2022-2025.

pomoc1 pomoc2

Informujemy, że trwają zapisy dzieci na rok szkolny 2022/2023 do SPWD Świetlicy "Tęcza" i jej Filii. Zapisu może dokonać tylko osoba dorosła - rodzic lub opiekun prawny dziecka.

NA PODSTAWIE REGULAMINU PRACY MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W STALOWEJ WOLI USTALA SIĘ NASTĘPUJĄCE GODZINY PRACY POSZCZEGÓLNYCH PRACOWNIKÓW: