Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli realizuje na terenie Gminy Stalowa Wola nową formę wsparcia dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych w realizacji codziennych obowiązków domowych "Pomoc w domu".

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/program-operacyjny-pomoc-zywnosciowa-2014-2020-popz/informacja-i-komunikacja/ dostępny jest zaktualizowany film informacyjny o Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Aktualizacja jest związana ze zmianą kryterium dochodowego dotyczącego przyznawania pomocy w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 od dnia 1 stycznia 2017 r. Obecne kryterium wynosi 200% kryterium uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej, tj. 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1028 zł dla osoby w rodzinie.

Stalowa Wola 2013:Informacja w sprawie jednostek z terenu Stalowej Woli, które udzielają natychmiastowej pomocy osobom bezdomnym tj. schronienia, gorącego posiłku, niezbędnej odzieży:

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli
  ul. Dmowskiego 1
  godziny urzędowania: poniedziałek – piątek w godz. 7.30-15.30
  Telefon: ( 15) 842 50 97, 844 79 97
  Świadczona pomoc: świadczenia pieniężne, zapewnienie gorących posiłków, skierowanie do miejsc noclegowych, skierowanie do magazynów PCK i PKPS w Stalowej Woli.
 • Schronisko im. Brata Alberta dla Mężczyzn w Stalowej Woli
  ul. Jaśminowa 2
  Placówka czynna całą dobę
  Telefon: ( 15) 842 17 25
  Świadczona pomoc: całodobowe schronienie i wyżywienie dla mężczyzn
  Najbliższe miejsca noclegowe dla kobiet:
 • Schronisko dla Bezdomnych Kobiet w Rudniku n/Sanem
  ul. Rzeszowska 35
  Placówka czynna całą dobę
  Telefon: ( 15) 649 21 86
  Świadczona pomoc: całodobowe schronienie i wyżywienie dla kobiet
 • Schronisko dla Bezdomnych Kobiet w Rzeszowie
  ul. Racławówka 132
  Placówka czynna całą dobę
  Telefon: ( 17) 862 30 91
  Świadczona pomoc: całodobowe schronienie i wyżywienie dla kobiet
  Miejsca noclegowe dla kobiet i mężczyzn w godzinach popołudniowych, w dniach wolnych od pracy do momentu rozpoczęcia pracy przez MOPS Stalowa Wola
 • Dom Pomocy Społecznej w Stalowej Woli
  ul. Dmowskiego 2
  Placówka czynna całą dobę
  Telefon: ( 15 ) 844 20 39 całodobowy, 844 20 04
  Świadczona pomoc: schronienie i wyżywienie dla kobiet i mężczyzn.
  Miejsca noclegowe dla kobiet w godzinach popołudniowych, w dniach wolnych od pracy do momentu rozpoczęcia pracy przez MOPS Stalowa Wola
 • Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej SOWiIk
  Placówka czynna całą dobę
  ul. Polna 18
  Telefon: ( 15 ) 642 52 93, 642 52 99
  Świadczona pomoc: schronienie i wyżywienie dla kobiet.
  Pozostałe jednostki, które udzielają pomocy osobom bezdomnym
 • Komenda Powiatowa Policji w Stalowej Woli
  ul. Popiełuszki 24
  Telefon: ( 15 ) 877 33 10, 997 interwencyjny
  Świadczona pomoc: Rozeznanie miejsc gromadzenia się osób bezdomnych, zatrzymywanie osób pod wpływem alkoholu do wytrzeźwienia.
 • Komenda Powiatowa Straży Pożarnych
  Al. Jana Pawła II 27
  Telefon: ( 15 ) 842 65 11 i 12, 998 i 112 interwencyjny
 • Powiatowy Szpital w Stalowej Woli
  ul. Staszica 4
  Telefon: ( 15 ) 843 33 65, 843 32 21 lub na Szpitalny Odział Ratunkowy 843 32 27
  Świadczona pomoc: zapewnienie opieki medycznej.
  Całodobowa, bezpłatna infolinia uruchomiona przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego z przeznaczeniem m.in. dla osób bezdomnych 987.