Fundacja Hospicyjna serdecznie zaprasza na cykl szkoleń online dla Opiekunów Rodzinnych. Pragniemy w ten sposób udzielić wsparcia osobom opiekującym się nieuleczalnie i przewlekle chorymi bliskimi, a także wyposażyć ich w niezbędną wiedzę, dzięki której jeszcze lepiej będą mogli wywiązywać się zadań, jakie postawiła przed nimi choroba członka rodziny.

plakat

PODSTAWOWE INFORMACJE O RODZINNYCH DOMACH POMOCY (RDP) (opracowane na podstawie "Informatora Programu rozwoju Rodzinnych Domów Pomocy na rok 2022" wydanego przez Departament Pomocy i Integracji Społecznej MRiPS)

Rodzinny Dom Pomocy jest ogniwem pośrednim w systemie pomocy społecznej pomiędzy usługami opiekuńczymi świadczonymi w miejscu zamieszkania, a całodobową placówką specjalistycznego wsparcia, jaką jest dom pomocy społecznej. Biorąc pod uwagę procesy demograficzne związane ze starzeniem się społeczeństwa istnieje potrzeba rozwoju rodzinnych form wsparcia dla osób, które wymagają szerokiego zakresu usług opiekuńczych, ale jednocześnie nie wymagają jeszcze umieszczenia w domu pomocy społecznej.

rdsy

Z okazji przypadającego w dniu 21 listopada Dnia Pracownika Socjalnego składamy Wszystkim Pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej podziękowania za zaangażowanie, oddanie oraz trud włożony w pracę na rzecz mieszkańców naszego miasta, w tym w szczególności osób o ograniczonej zaradności życiowej.

Jednocześnie życzymy aby każdy dzień tej trudnej i odpowiedzialnej pracy przynosił poczucie zadowolenia i satysfakcji, życzliwość i wdzięczność ze strony odbiorców pomocy społecznej oraz motywację do podejmowania i osiągania nowych wyzwań.

Z życzeniami szczęścia, radości i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym oraz z wyrazami szacunku
Dyrekcja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli

sppMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli już po raz czwarty przystępuje do organizacji lokalnej Akcji Charytatywnej "Stalowowolska Paczka Pomocy" – Edycja 2021 – SAMOTNY, ALE NIE SAM. Po sukcesie lat ubiegłych podejmujemy się jej kontynuacji, z uwagi na pandemię COVID – 19 forma inicjatywy opierać się będzie na współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami, instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi.

spp