Harmonogram wypłat zasiłków w Kasie MOPS w IV kwartale 2021 roku

euresEuropejski Urząd ds. Pracy (ELA) rozpoczął kampanię informacyjną pod nazwą Rights for all seasons / Prawa przez cały rok. Zwraca ona uwagę na potrzebę rozpowszechniania informacji nt. sprawiedliwych i bezpiecznych warunków pracy dla pracowników sezonowych, którzy zatrudniani są w krajach UE.

Pomoc finansowa ze środków PFRON w ramach Modułu IV programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi".
Gmina Stalowa Wola w dniu 7 czerwca 2021 roku podpisała umowę z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację działania w ramach "dodatkowego wsparcia" w ramach Modułu IV programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi".

Okres realizacji czerwiec 2021r. do grudnia 2021r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli informuje, że trwa rekrutacja osób chętnych, doświadczających przemocy w rodzinie do skorzystania ze wsparcia GRUPY PSYCHOEDUKACYJNEJ DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY W RODZINIE. UDZIAŁ W WARSZTACIE JEST BEZPŁATNY!