Fundacja "Masz prawo" pragnie poinformować, że w ramach realizowanych zadań pn. "Nieodpłatna Pomoc Prawna w Powiecie Stalowowolskim!" i "Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie w Powiecie Stalowowolskim!" prowadzi:

spp2020

Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego:

  • w Stalowej Woli, Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego, ul. Hutnicza 12, poniedziałek i środa: 14:00 – 18:00, wtorek: 12:00 – 16:00, czwartek i piątek: 8:00 – 12.00

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej:

  • w Zaklikowie, Urząd Miasta Zaklików, ul. Zachodnia 15, poniedziałek: 8:00 – 12:00
  • w Zaleszanach, Urząd Gminy Zaleszany, ul. Kościuszki 16, wtorek: 8:00 – 12:00
  • w Bojanowie, Urząd Gminy Bojanów, ul. Parkowa 5, środa: 8:00 – 12:00
  • w Pysznicy, Urząd Gminy Pysznica, ul. Wolności 322, czwartek: 11:00 – 15:00
  • w Radomyślu nad Sanem, Urząd Gminy Radomyśl nad Sanem, ul. Rynek Duży 7, piątek: 11:00 – 15:00

Informujemy, że w sytuacji wprowadzonego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 bezpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie świadczone są do odwołania wyłącznie telefonicznie pod numerami: poradnictwo obywatelskie - +48506493697; pomoc prawna - +48883777099 (Zaklików, Zaleszany i Pysznica), +48603860590 (Radomyśl nad Sanem) i +48506493697 (Bojanów). Prawnicy oraz doradcy obywatelscy są do Państwa dyspozycji w dni powszednie w terminach wskazanych powyżej.

W Punkcie Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego można zasięgnąć porad obywatelskich dostosowanych do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzających do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenia wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomocy w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

W Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej można zasięgnąć porad prawnych, w tym pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy prawnej, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo – administracyjnym.

Od 2020 roku nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmują również nieodpłatną mediację w ramach której można skorzystać m.in. z przygotowania projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji; przygotowania projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej; przeprowadzenia mediacji; pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem. Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego oraz gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.
Od dnia 16 maja 2020 r. nieodpłatna pomoc prawna obejmuje także sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą – niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku.
Porady świadczone są przez prawników i doradców obywatelskich z zachowaniem zasad zapewnienia poufności, profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego.
Do korzystania z bezpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego zapraszamy osoby, które złożą oświadczenie, że nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, a w przypadku osób fizycznych-przedsiębiorców oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

Informacje o realizacji zadania, funkcjonowaniu Punktów, warunkach korzystania z porad prawnych i obywatelskich są dostępne na naszej stronie internetowej: www.maszprawo.net lub www.facebook.com/Fundacja-Masz-prawo-1660779820862086/ Serdecznie dziękujemy za wsparcie inicjatywy umożliwienia mieszkańcom powiatu stalowowolskiego dostępu do bezpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego a tym samym rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Z wyrazami szacunku
_Fundacja "Masz prawo"_