Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością (CIDON) świadczą kompleksowe usługi informacyjne i doradcze dla osób z niepełnosprawnością oraz ich otoczenia, a także usługi eksperckie mające na celu optymalne zaopatrzenie osób z niepełnosprawnościami w szeroko pojmowane technologie asystujące.

Centra powstały w ramach realizacji przez PFRON programu pn. "Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością".

cidon

Główny zakres działania CIDON

 • Udzielanie informacji o:
  • programach realizowanych przez PFRON,
  • projektach realizowanych przez organizacje pozarządowe,
  • obowiązujących systemach orzecznictwa zarówno dla celów rentowych i pozarentowych,
  • możliwościach uzyskania wsparcia finansowego i rzeczowego,
  • zaopatrzeniu w sprzęt ortopedyczny, w sprzęt rehabilitacyjny oraz w środki pomocnicze,
  • sprawach dotyczących sanatoriów, turnusów rehabilitacyjnych i organizatorów tych turnusów,
  • likwidacji barier funkcjonalnych - architektonicznych, technicznych oraz w komunikowaniu się,
  • możliwym wsparciu działalności gospodarczej podejmowanej lub prowadzonej przez osoby z niepełnosprawnością,
  • rehabilitacji leczniczej, społecznej, zawodowej oraz zatrudniania osób z niepełnosprawnością,
  • ulgach i uprawnieniach wynikających z obowiązujących przepisów,
  • ustawowym wsparciu pracodawców osób z niepełnosprawnością,
  • instytucjach działających na rzecz osób z niepełnosprawnością.
 • Podejmowanie działań związanych z pomocą osobie z niepełnosprawnością, poprzez kontakt z właściwą instytucją według kompetencji, w tym:
  • wsparcie w wypełnianiu odpowiednich dokumentów,
  • pomoc w umówieniu wizyty we właściwej jednostce czy instytucji,
  • weryfikacja sposobu załatwienia sprawy na rzecz danej osoby,
 • Kierowanie do specjalisty ds. zarządzania rehabilitacją.
 • Współudział w tworzeniu i realizacji planu aktywizacyjnego, prowadzonego przez specjalistę ds. zarządzania rehabilitacją.
 • Kierowanie do Ośrodka Wsparcia i Testów.
 • Współpraca z Ośrodkiem Wsparcia i Testów w zakresie realizacji działań na rzecz osób z niepełnosprawnością.
 • Informowanie pracodawców o możliwości skorzystania ze wsparcia zespołu Informacyjno-Doradczego przy Centralnym Instytucie Ochrony Pracy, skupiającym ekspertów z medycyny, psychologii, biomechaniki, akustyki, oświetlenia, architektury i innych w dostosowaniu środowiska pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnością.
 • Wsparcie w projektowaniu i dostosowywaniu stanowisk pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnością z wykorzystaniem technik rzeczywistości wirtualnej.
 • Udostępnianie pracodawcom bazy sieci Ekspertów BHP ds. Osób Niepełnosprawnych wspierających przedsiębiorców i instytucje w dostosowaniu stanowisk pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Usługa specjalisty ds. zarządzania rehabilitacją

W ramach działalności CIDON mają Państwo możliwość skorzystania ze wsparcia specjalisty ds. zarządzania rehabilitacją.
Działania specjalisty ds. zarządzania rehabilitacją obejmują w szczególności:

 • planowanie procesu rehabilitacji kompleksowej dla OzN w następujących modułach:
  • medyczny,
  • psychospołeczny,
  • zawodowy,
 • koordynowanie przebiegu zaplanowanego procesu rehabilitacji kompleksowej we wszystkich modułach (w tym organizacja zespołów rehabilitacyjnych);
 • uczestnictwo w spotkaniach zespołu rehabilitacyjnego oraz monitorowanie przebiegu poszczególnych działań;
 • utrzymywanie stałego kontaktu z osobą z niepełnosprawnością i z zespołem rehabilitacyjnym.

Kontakt

Pracownicy PFRON są do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach funkcjonowania Oddziałów.

adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
strona internetowa: http://cidon.pfron.org.pl/
CIDON przy Oddziale Podkarpackim - 17 283 93 07

Do pobrania - INFORMACJA