dds2W dniu 18 kwietnia 2024 r. uczestnicy Dziennego Domu Senior+ wzięli udział w spacerze po Stalowej Woli w ramach zajęć STALOVE INSPIRACJE organizowanych w ramach Projektu „Modelowe Rozwiązania na trudne wyzwania – Plan Rozwoju Lokalnego i instytucjonalnego Stalowej Woli” realizowanego przez Fundację STALOVIANUM.

Nasi uczestnicy zwiedzili ulice Osiedla Fabrycznego w Stalowej Woli, po których oprowadzał ich Pan Jan Garbacz. Przewodnik opowiadał o historii powstania Stalowej Woli, pierwszych budynkach, charakterystycznych elementach infrastruktury miasta robotniczego oraz wskazał fasady budynków nawiązujące do stylu Art deco. Bardzo ciekawie prowadzona prelekcja, znajomość historii miasta i osób znaczących, które wpłynęły na rozwój oraz potencjał, pozwoliły naszym seniorom na cofnięcie się w czasie i przypomnienie sobie dawnych nazw ulic, czy miejsc do których chodzili.

Znajomość tematyki, ogrom posiadanej wiedzy przez prowadzącego, pomimo młodego wieku i bardzo dobra komunikacja z seniorami wzbudziły duże uznanie i podziw oraz chęć włączenia się w dyskusję podczas zajęć. Ciekawa forma przekazu historii spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony naszych uczestników.

Stalowa Wola i jej historia to temat obszerny, na który jedno spotkanie nie wystarcza. Z tego względu zaplanowano kolejne prelekcje i spacery po ciekawych miejscach Stalowej Woli. Składamy serdeczne podziękowania Pani Annie Garbacz, która zainicjowała możliwość organizacji takiego spaceru dla uczestników Dziennego Domu Senior+ w Stalowej woli. Natomiast Panu Janowi gratulujemy posiadanej wiedzy i dziękujemy za wspólnie spędzone chwile. Liczymy, że kolejne spotkania odbędą się już niebawem.