dds20240529bW miesiącu maju Dzienny Domu Senior+ w Stalowej Woli włączył się aktywnie w stalowowolski tydzień Bibliotek. Nasi uczestnicy w dniach 9 i 10 maja gościli w Filii Nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Siedlanowskiego 3 w Stalowej Woli.

W trakcie czwartkowych zajęć seniorzy głośno czytali uczniom klasy 3 Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Wacława Górskiego w Stalowej Woli fragmenty dziecięcych książek z serii Biuro Detektywistyczne Lassego oraz przygody Detektywa Pozytywki. Natomiast w piątek nasi uczestnicy poprowadzili warsztaty międzypokoleniowe z uczniami klasy 5 Katolickiej Szkoły Podstawowej w Stalowej Woli w ramach cyklu spotkań "W bibliotece jest fajnie". Uczniowie wykonali pod okiem naszych seniorów i instruktora terapii DDS+ kartki okolicznościowe z okazji Dnia Mamy techniką quillingu.

Te wyjątkowe spotkania pozwoliły na budowanie więzi międzypokoleniowych oraz rozwijanie umiejętności i talentów poprzez wspólne działania seniorów z dziećmi.
Uwieńczeniem działań związanych z Tygodniem Bibliotek była wizyta Pani Barbary Nowak – Kierownika Filii nr 2 MBP w Dziennym Domu Senior+ w dniu 14 maja 2024 roku i poprowadzenie zajęć dla naszych seniorów w ramach biblioterapii. Podczas spotkania zaprezentowane zostały dalsze fragmenty biografii Kaliny Jędrusik oraz poprowadzone zostały zabawy i łamigłówki słowne, w których uczestnicy DDS+ bardzo chętnie wzięli udział.

Za możliwość uczestnictwa w ciekawych zajęciach w ramach Tygodnia Bibliotek dziękujemy Pani Dyrektor MBP, Kierownikowi oraz pracownikom Fili nr 2 MBP w Stalowej Woli i jednocześnie liczymy na dalszą owocną współpracę.