dds20240706W dniu 3 lipca 2024 roku Dzienny Dom Senior+ w Stalowej Woli odwiedzili wyjątkowi Goście - Pani Urszula Tatys - Radna Rady Miejskiej w Stalowej Woli, w której jest m. in. Przewodniczącą Komisji Rodziny, Opieki Społecznej i Zdrowia oraz Pani Barbara Dul - Zastępca Dyrektora MOPS w Stalowej Woli.

Odwiedziny były okazją do wspólnej rozmowy, zapoznania się z funkcjonowaniem placówki oraz przedstawienia osób do niej uczęszczających i problemów z którymi spotykają się w codziennym życiu. Nasi seniorzy mogli bezpośrednio zadać pytania przedstawicielowi Rady Miejskiej, zgłosić swoje wnioski i uwagi na temat funkcjonowania osób starszych w mieście.
Spotkanie było wielkim wyróżnieniem dla naszych uczestników. Bardzo dziękujemy za odwiedziny, obecność w naszej placówce oraz otwarte serce na potrzeby starszej społeczności Stalowej Woli. Liczymy na kolejne spotkania.