Dzienny Dom Senior+ jest ośrodkiem wsparcia dziennego dla osób starszych. Placówka jest miejscem dla emerytów i rencistów. Warunkiem uczestnictwa jest ukończony 60 rok życia oraz zachowana sprawność psychiczna do samodzielnego funkcjonowania oraz zamieszkiwanie na terenie Gminy Stalowa Wola. Uczestnik może poruszać się przy pomocy drobnego sprzętu wspomagającego sprawność fizyczną (np. jedna kula łokciowa, laska). Prawo do pobytu w DDS+ przyznawane jest w drodze decyzji administracyjnej, po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli. Okres pobytu, rodzaj świadczonych usług i opłatę za pobyt ustala się w uzgodnieniu z osobą kierowaną w oparciu o uregulowania zawarte w Uchwale Nr LVIII/747/2022 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 2 grudnia 2022 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior + przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stalowej Woli.

Dzienna stawka pobytu w Dziennym Domu Senior + w danym roku kalendarzowym jest określana w Zarządzeniu Dyrektora MOPS i podawana do wiadomości uczestnika przez Kierownika DD Senior+ w styczniu każdego roku kalendarzowego.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 28/2024 z dnia 25 kwietnia 2024 roku Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej pobyt dzienny w DDS+ od 1 stycznia 2024 roku wynosi 58,94 zł.

Liczba miejsc w DD Senior+: 42

Ośrodek jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00.

Celem działalności Domu jest:

 • uaktywnianie społeczne uczestników, umożliwiające samodzielne funkcjonowanie w społeczeństwie;
 • polepszanie funkcjonowania psychofizycznego poprzez działania terapeutyczne, animacyjne, ogólnousprawniające, zajęcia ruchowe;
 • profilaktyka zapewniająca utrzymanie aktualnego stanu zdrowia i niedopuszczenie do pogłębiania się dysfunkcji, poprzez diagnozę indywidualnych potrzeb, możliwości i zainteresowań uczestników;
 • poprawa stanu zdrowia uczestników Domu w ujęciu holistycznym;
 • integracja uczestników z lokalnym środowiskiem i zwiększenie ich aktywności społecznej;
 • promocja pozytywnego wizerunku seniorów i Dziennego Domu Senior + w Stalowej Woli;
 • uczestnicy mają możliwość korzystania z terapii zajęciowej, gimnastyki, muzykoterapii, choreoterapii, biblioterapii;
 • prowadzenie pogadanek, prelekcji, spotkań z ciekawymi osobami, specjalistami z różnych dziedzin związanych z życiem osób starszych i aktualnymi problemami tej grupy społecznej;
 • aktywne spędzanie czasu wolnego poprzez wyjazdy integracyjne i krajoznawcze, wycieczki;
 • organizacja czasu wolnego uczestników DD Senior+ m. in. gry planszowe, karciane, kalambury, puzzle itp.

Uczestnicy mają zagwarantowane następujące usługi::

 • socjalne – zapewnienie dwóch posiłków dziennie (śniadania i obiady), pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i bytowych,
 • aktywność ruchowa – gimnastyka, zajęcia taneczne, spacery, zabawy na świeżym powietrzu ( możliwość korzystania z ogrodu MOPS),
 • terapia zajęciowa – terapia kulinarna, plastyczna, krawiecko-dziewiarska, ogrodnicza, muzykoterapia itp.,
 • zajęcia klubowe - biblioterapia, korzystanie z komputera i zasobów internetowych, oglądanie filmów, programów telewizyjnych, gry towarzyskie, spotkania integracyjne, pokoleniowe, pomoc psychologiczna: kontakt z psychologiem, stymulowanie kontaktów z rodziną i najbliższym otoczeniem,
 • działania prozdrowotne - dyżur pielęgniarki, prelekcje, pogadanki, informacje na temat dostępnych usług medycznych i opiekuńczych, spotkania z dietetykiem, kontakt ze studentami, uczniami odbywającymi praktyki na kierunkach medycznych i opiekuńczych, działalność kulturalno-edukacyjna: uczestnictwo w imprezach organizowanych przez instytucje kulturalne miasta, wykłady i pogadanki na tematy historyczne, artystyczne, popularno-naukowe, ekologiczne, geograficzne itp.),
 • aktywizacja społeczno – międzypokoleniowa - występy dzieci i młodzieży, występy seniorów dla dzieci i młodzieży, organizowanie dni otwartych placówki, przedstawień, uczestnictwo w przeglądach twórczości seniorów i senioriadach, udział w konkursach skierowanych do seniorów, rozwijanie zainteresowań uczestników DD Senior+, Wolontariat "Pomocna dłoń", działalność społeczna, w tym Samorząd Uczestników Domu, współpraca z Placówką Opiekuńczo – Wychowawczą "Podleśna Przystań", Domem Pomocy Społecznej im. Józefa Gawła w Stalowej Woli, Parafią pw. Trójcy Przenajświętszej w Stalowej Woli, Miejską Biblioteką Publiczną, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, szkołami podstawowymi m. in. Publiczną Szkołą Podstawową nr 1 im. Wacława Górskiego w Stalowej Woli, Publiczną Szkołą Podstawową nr 9 im. Jana Kochanowskiego w Stalowej Woli, Stowarzyszeniem Centrum Aktywności Społecznej SPECTRUM ze Stalowej Woli, Filią Świetlicy "TĘCZA", Klubem "Wesoła gromadka", przedszkolami – Niepublicznym Przedszkolem Chatka Misia w Stalowej Woli, Przedszkolem Nr 7 im. Marii Konopnickiej w Stalowej Woli, Przedszkolem w Obojnej, Komendą Powiatową Policji, Centrum Aktywności Seniora w Stalowej Woli, Nadleśnictwem Rozwadów w Stalowej Woli, Firmą Deloitte z Rzeszowa i innymi instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi, które wyrażą chęć współdziałania z DD Senior+.

Informacja o projektach związanych z Dziennym Domem Senior + TUTAJ.

Do pobrania: REGULAMIN DDSenior+

Procedury bezpieczeństwa w DZIENNYM DOMU SENIOR + POBIERZ PLIK

Dane kontaktowe:
Dzienny Dom Senior+ w Stalowej Woli
ul. Dmowskiego 1
37-450 Stalowa Wola
tel. 15-844-36-84
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kierownik DDS+: Małgorzata Gotfryd
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.