Upoważnienia do wybrania świadczeń z pomocy społecznej:

Skierowanie do Domu Pomocy Społecznej:

Pozostałe dokumenty: