Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli rozpoczyna od dnia 1 marca 2024 r. kwalifikację do odbioru żywności dla osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021–2027 (FEPŻ) – Podprogram 2023. Adresatami Programu są osoby z terenu miasta Stalowa Wola.

FEPŻ jest bezpośrednim następcą Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014–2020. Program opiera się na zapewnieniu osobom najbardziej potrzebującym podstawowej pomocy żywnościowej w formie paczek oraz umożliwieniu im udziału w bezpłatnych warsztatach na rzecz włączenia społecznego – tzw. działaniach towarzyszących.
Do pomocy żywnościowej w ramach FEPŻ uprawnia:

 • dochód nieprzekraczający 265% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, tj. 2 056,40 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej, a w przypadku osoby w rodzinie kwota ta wynosi 1 590,00 zł.
 • przynajmniej jedna z przesłanek trudnej sytuacji życiowej, o których mowa w art. 7 ww. ustawy (np. niepełnosprawność, długotrwała choroba, bezrobocie).

Za dochód netto uważa się sumę miesięcznych przychodów pomniejszoną o:

 • miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach,
 • kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Na dochód określony w przepisach ustawy o pomocy społecznej składają się przychody wszystkich członków rodziny, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, a w przypadku utraty w tym miesiącu dochodu – z miesiąca, w którym wniosek został złożony.
Do dochodu wlicza się m.in.:

 • wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia i o dzieło,
 • wynagrodzenie za pracę dorywczą,
 • świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne, z wyłączeniem świadczeń jednorazowych,
 • renty,
 • emerytury,
 • alimenty,
 • odliczane (przez pracodawcę) od wynagrodzeń obciążenia komornicze z tytułu postępowań administracyjnych, spłata rat pożyczki czy ubezpieczenia,
 • zasiłki dla bezrobotnych,
 • dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej,
 • dochody z gospodarstwa rolnego,
 • świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe i okresowe),
 • dochody z majątku rodziny (czynsze najmu i dzierżawy),
 • dodatek mieszkaniowy,
 • świadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

Zestaw na Podprogram 2023 dla jednego odbiorcy końcowego obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości ok. 34 kg , w tym:

 1. Artykuły warzywne i owocowe:
  • Groszek z marchewką 1,60 kg,
  • Koncentrat pomidorowy 0,96 kg,
  • Dżem truskawkowy 1,20 kg.
 2. Artykuły skrobiowe:
  • Makaron jajeczny świderki 2,50 kg,
  • Mąka pszenna 4 kg,
  • Kasza jęczmienna 1,50 kg,
  • Płatki owsiane 1 kg,
  • Herbatniki maślane 0,60 kg,
  • Kawa zbożowa rozpuszczalna 0,40 kg.
 3. Artykuły mleczne:
  • Mleko UHT 6 l,
  • Ser podpuszczkowy dojrzewający 1,20 kg
 4. Artykuły mięsne:
  • Szynka wieprzowa mielona 1,20 kg,
  • Szynka drobiowa 1,20 kg,
  • Pasztet wieprzowy 0,48 kg,
  • Szprot w oleju 0,68 kg.
 5. Cukier - Cukier biały 4 kg,
 6. Tłuszcze - Olej rzepakowy 4 l.
 7. Dania gotowe- Fasolka po bretońsku 1,50 kg.

Żywność w ramach w/w programu wydawana będzie w siedzibie Polskiego Czerwonego Krzyża Oddział Rejonowy w Stalowej Woli przy ul. Kwiatkowskiego 1 – Brama Nr 3. Odbiór żywności odbywa się po okazaniu dokumentu tożsamości, a w przypadku odbioru za inną osobę – upoważnienia.

Po dostarczeniu żywności do Stalowej Woli zostaną podane terminy wydawania produktów w ramach FEPŻ.