Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli prowadzi swoją działalność przy ul. Romana Dmowskiego 1. W obiekcie przewidziane są udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością w następującym zakresie:

 1. Wejście do budynku:
  • od strony frontowej (w przeszkleniu – nowa część budynku MOPS) bez przeszkód w postaci progów, wyposażone w podjazd o niskim stopniu nachylenia, umożliwiający wjazd osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich. Bezpośrednio przy wejściu znajduje się winda, przy pomocy której osoba korzystająca z wózka inwalidzkiego lub z dysfunkcją ruchową może dotrzeć na piętro budynku. Ułatwia to dostęp do Sekretariatu a tym samym do Dyrekcji tutejszego Ośrodka oraz znacznej części pracowników w Dziale Pomocy Środowiskowej i Integracji Społecznej,
  • od strony ogrodu (lewe skrzydło budynku – stara część budynku MOPS) bez przeszkód w postaci progów, wyposażone w podjazd o niskim stopniu nachylenia pozwala na wjazd osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich. Umożliwia dostęp do pracowników w Dziale Obsługi Świadczeń i Koordynacji Programów Społecznych oraz do kasy.
 2. Miejsca postojowe - MOPS posiada dwa wewnętrzne parkingi dla Klientów i pracowników tutejszego Ośrodka. Parking przy prawym skrzydle budynku posiada trzy miejsca postojowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych, natomiast parking przy lewym skrzydle wyposażony jest w jedno miejsce postojowe o takim charakterze,
 3. Toalety - oznaczono dwie toalety (parter oraz I piętro – nowa część budynku MOPS) wyposażone w poręcze oraz inne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. Dostęp do tych miejsc możliwy jest od wejścia frontowego (w przeszkleniu).

Każdy pracownik Ośrodka ma obowiązek udzielenia pomocy w załatwieniu sprawy osobie z niepełnosprawnością w miejscu jej przybycia do budynku MOPS.

Rozmieszczenie poszczególnych pracowników w MOPS:

 1. Zespół diagnostyczny – pokój nr 5,6,7 oraz 8 (w starej części budynku MOPS),
 2. Zespół ds. pomocy rodzinie – pokój nr 20A, 25A oraz 26A (nowa część budynku MOPS),
 3. Zespół ds. pomocy osobom starszym – pokój nr 13A oraz 14A (nowa część budynku MOPS),
 4. Zespół profilaktyki uzależnień – pokój nr 15A (nowa część budynku MOPS),
 5. Stanowisko ds. bezdomności – pokój nr 15A (nowa część budynku MOPS),
 6. Zespół asysty rodziny – pokój nr 18,
 7. Zespół Interdyscyplinarny – stanowisko ds. obsługi – pokój nr 30A (nowa część budynku MOPS),
 8. Zespół ds. organizowania społeczności lokalnej – pokój nr 23A (nowa część budynku MOPS),
 9. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi – pokój nr 7A (nowa część budynku MOPS),
 10. Klub Integracji Społecznej – pokój nr 21A (nowa część budynku MOPS),
 11. Poradnictwo specjalistyczne:
  • psycholodzy pokój nr 28A (nowa część budynku MOPS),
  • radca prawny – pokój nr 25 (stara część budynku MOPS),
 12. Klub Wolontariusza – pokój nr 23A (nowa część budynku MOPS),
 13. Wydawanie bloczków na posiłki – pokój nr 13 (stara część budynku MOPS).

UWAGA:
punkt informacyjny znajduje się w nowej części budynku MOPS na parterze zaraz za windą.