Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli powstał 15 kwietnia 1990 roku w oparciu o Uchwałę Miejskiej Rady Narodowej w Stalowej Woli Nr X/ 49/90 z dnia 20 marca 1990 r. I Zarządzenia Prezydenta Miasta Stalowej Woli Nr 6/90 z dnia 10 kwietnia 1990 r. Jest jednostką samodzielną organizacyjnie i budżetowo.

Pierwszym Dyrektorem MOPS Stalowa Wola była pani Waleria Pluta, która wcześniej była kierownikiem Działu Służb Społecznych. Dnia 7.06.1993 r. Dyrektorem została pani Bożena Brzezińska-Piątek, która funkcję swoją pełniła do ostatnich chwil swojego życia tj. do 29.07.2009 r., borykając się z ciężką chorobą. Po niej funkcję dyrektora objęła pani Maria Brzezińska. Obecnie dyrektorem MOPS w Stalowej Woli jest pan Piotr Pierścionek.

Pierwszą siedzibą Ośrodka był przeznaczony przez władze miasta parterowy budynek przy ul. Skoczyńskiego 27. W związku z poszerzeniem zakresu świadczeń o usługi opiekuńcze, planami utworzenia Dziennego Domu Pobytu (obecnie Dzienny Dom Senior+) oraz powstaniem nowych działów w Ośrodku w lutym 1994 r. przeniesiono siedzibę MOPS do budynku piętrowego przy ul. Dmowskiego 1. Wcześniej w tym budynku funkcjonował Żłobek Miejski nr 1 w Stalowej Woli.
W następnych latach powstawały kolejno: Warsztat Terapii Zajęciowej przy MOPS, Środowiskowy Dom Samopomocy nr 1, Świetlica Socjoterapeutyczna "Tęcza" wraz z Filią, Klub Trzeźwego Życia, Środowiskowy Dom Samopomocy nr 2.