Program związany jest z działaniami na rzecz osób starszych w ramach programu resortowego ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Skierowany jest do osób, które ukończyły 65 lat. O wsparcie mogą zwrócić się seniorzy, którzy mają problem z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzą samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkają z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli realizuje Moduł drugi którego celem jest: poprawić bezpieczeństwo oraz samodzielne funkcjonowanie osób starszych w miejscu zamieszkania przez dostęp do tzw. opieki na odległość. Zapewniają ją „opaski bezpieczeństwa”.

Opaski wyposażone są w:

  • przycisk bezpieczeństwa - sygnał SOS,
  • monitoring pulsu,
  • detektor upadku,
  • czujnik zdjęcia opaski,
  • lokalizator GPS.