Klub Wolontariusza działa w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stalowej Woli od 2014 roku. W tym czasie zgromadził wokół siebie mnóstwo osób chętnych do podejmowania aktywności na rzecz drugiego człowieka i otoczenia.

Czym jest Klub Wolontariusza?
Z całą pewnością jest to miejsce, które dzięki swoim Wolontariuszom stwarza szansę na niesienie pomocy osobom potrzebującym z terenu Stalowej Woli. Klub Wolontariusza to również możliwość poznania wielu ciekawych ludzi, rozwijania umiejętności interpersonalnych, zdobycia cennego doświadczenia oraz spędzenia czasu kreatywnie i aktywnie.

Jak zostać Wolontariuszem?
Zapraszamy osoby indywidualne i grupy osób, które chcą podjąć aktywność w formie wolontariatu. Jeżeli posiadasz jakiś talent czy umiejętności, które mogą służyć innym, chcesz sprawdzić siebie, masz w sobie wolę, aby poświęcić swój czas niosąc pomoc osobom potrzebującym lub po prostu chcesz poznać ciekawych ludzi i spędzić aktywne czas - jesteś osobą, której poszukujemy i śmiało możesz zostać WOLONTARIUSZEM.
Zapraszamy zarówno osoby pełnoletnie jak również młodzież (od osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda pisemna rodziców/opiekunów prawnych).

Zapraszamy także instytucje, organizacje społeczne oraz osoby prywatne, które potrzebują pomocy Wolontariuszy.

Co oferujemy?

  • szkolenia przygotowujące do działalności wolontarystycznej
  • porozumienia o współpracy wolontarystycznej
  • zaświadczenia o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych
  • wsparcie koordynatora wolontariatu

Wolontariuszem może zostać każda osoba, która ochotniczo, dobrowolnie i bez wynagrodzenia pragnie pomagać innym. Zapraszamy!!!