Ocena zasobów pomocy społecznej dla Gminy Stalowa Wola sporządzona przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej: