BYĆ MOŻE JEST TAK...
Czasami nie wiadomo kiedy i jak wkracza się na ścieżkę przemocy. Wielu z nas spotyka to w różlych sytuacjach życiowych. Bywa, że człowiek wzrastał w atmosferze agresji i teraz nawet nie wie jak żyć inaczej. Zdarza się, że w trudnej sytuacji „puszczają nerwy", albo w chwili gdy alkohol obniży kontrolę wylewają się nagromadzone trudne emocje. Czasami wydaje się, że nie ma innego wyjścia, bo użycie siły w danym momencie szybko pozwoli osiągnąć swój cel.
Przemoc jest potworną pułapką, która działa jak narkotyk, im bardziej w niej tkwisz i zagłębiasz się, tym trudniej jest z niej wyjść. Niektórzy panicznie boją się stracić kontrolę nad drugim człowiekiem, a im więcej jej mają tym więcej jej potrzebują, doprowadzając często do zniewolenia w imię miłości. Tej pułapki nie da się pokonać samemu. Zazwyczaj potrzebna jest pomoc specjalistów. Trzeba zmienić sposób myślenia, zaakceptować pewne rzeczy, nauczyć się różnych umiejętności, nauczyć się na nowo rozlawiać, zweryfikować swoje poglądy.

JEŻELI:

 • zdarza się, że pod wpływem złości zaczynasz krzyczeć, wyzywać,
 • wypowiadasz słowa i robisz rzeczy których póź niej żałujesz,
 • niszczysz lub rzucasz przedmiotami,
 • zdarza się, że kiedy się zdenerwujesz grozisz bliskim,
 • zmuszasz bliskich do robienia rzeczy, których nie chcą zrobić... weź pod uwagę, że między innymi takie zachowania to stosowanie przemocy wobec bliskich.

MOŻE BYĆ INACZEJ!
Jeżeli chcesz by Twoja Rodzina była dla Ciebie i Twoich bliskich bezpiecznym miejscem ZADZWOŃ - Stalowowolski Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej "SOWIK"
ul. Polna 18, 37-464 Stalowa Wola (Rozwadów)
kom. 781 006 888
tel. (15) 642 52 93
fax. (15) 642 52 99

UMÓW SIĘ NA KONSULTACJĘ

TUTAJ MOŻESZ:

 • uzyskać odpowiedzi na pytania, które sobie stawiasz,
 • dowiedzieć się jak sobie radzić kiedy przeżywasz złość,
 • poprawić relacje w rodzinie,
 • nauczyć się jak rozwiązywać problemy życiowe bez stosowania przemocy.

Być może nie odzyskasz tego, co jest dla Ciebie ważne, czasem straty są nieodwracalne, czasem osoby wobec których stosowano przemoc potrzebują, dużo czasu, aby się przekonać, że to się nie powtórzy. Lecz to, co możesz na pewno odzyskać to godność i szacunek do samego siebie. Możesz nauczyć się żyć bez przemocy. Można powrócić na drogę spokoju i próbować prowadzić swoje życie tak, aby mieć z tego satysfakcję i móc obcować z miłością do innych i od innych. Do tego jest potrzeba wolność osobista.

Program skierowany jest do osób, które:

 • mają trudności w kontrolowaniu swoich trudnych emocji, z różnych przyczyn nie potrafią rozładowywać napięcia w sposób społecznie akceptowany, którym zdarza się rozwiązywać trudności poprzez wykorzystanie swojej przewagi,
 • są w kryzysie wywołanym odejściem partnera ze względu pojawiającą się agresję,
 • otrzymały skierowanie z Sądu lub innych instytucji (Prokuratury, Policji, Pomocy Społecznej).

Program ma na celu pomóc:

 • w odbudowaniu relacji rodzinnych,
 • w braniu odpowiedzialności za swoje zachowania,
 • w zmianie sposobu funkcjonowania dzięki nowym umiejętnościom konstruktywnego rozwiązywania problemów,
 • rozwijania umiejętności samokontroli i współżycia w rodzinie,
 • w zastępowaniu zachowań agresywnych relacjami partnerskimi,
 • we wprowadzaniu skutecznych i akceptowanych metod wychowawczych.

Obszary poruszane w pracy grupowej to między innymi : trening zastępowania agresji, sposoby radzenia sobie ze stresem, elementy komunikacji interpersonalnej, czynniki sprzyjające powstawaniu przemocy, w tym szczególnie wymiar rodzinny, bieżące trudne sprawy.

Podstawy do orzekania programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych:

 • art 72 § 1 pkt 6b kk - nałożenie obowiązku uczestnictwa skazanego w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych bez jego zgody (art. 74 § 1 kk);
 • art 67 § 3 kk - nałożenie w/w obowiązku przy warunkowym umorzeniu postępowania.
 • Art. 34 § la pkt 3 kk — sposób wykonywania kary ograniczenia wolności (kara ograniczenia wolności polega na obowiązku, o którym mowa m.in. w art. 72 § 1 pkt 6b kk)

zolta karta kartainform dlasprawcy