Od maja 2023 r. na terenie Noclegowni przy ul. Jaśminowej 2 funkcjonuje stacjonarny punkt higieniczny, obsługiwany przez Zespół ds. Bezdomności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli. Stacjonarny punkt higieniczny jest obiektem służącym zabiegom higieny osobistej i mogą z niego skorzystać zarówno kobiety jak i mężczyźni, osoby będące w kryzysie bezdomności.

Protokół ze spotkania dotyczącego koordynacji działań podejmowanych w stosunku do osób bezdomnych w okresie zimowym (tj. szczególnie trudnych warunkach atmosferycznych), zorganizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli dnia 08.11.2022r.

rks7Mobilny Punkt Higieniczny jest rozwiązaniem w zakresie działalności punktu doraźnego wsparcia, świadczącego usługi higieniczne na rzecz osób znajdujących się w kryzysie bezdomności. MPH to prototyp rozwiązania, który będzie testowany w okresie od lipca 2022r do grudnia 2022r. Projekt pt. "Szlakiem ludzi bezdomnych" realizowany jest w ramach projektu grantowego: Inkubator Włączenia Społecznego, współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2002 (nr umowy o powierzenie grantu IS-430-4-15/22 z dnia 29.03.2022r.).

CZYTAJ...

Jeżeli widzisz osobę bezdomną, nie bądź obojętny, powiadom odpowiednie służby:

  • 112 - Centrum Powiadomienia Ratunkowego (Policja, Pogotowie Ratunkowe)
  • 987 - Centrum Zarządzania Kryzysowego
  • 15 643-34-87 - Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego
  • 15 842-50-97 - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli

bezdomny