Od maja 2023 r. na terenie Noclegowni przy ul. Jaśminowej 2 funkcjonuje stacjonarny punkt higieniczny, obsługiwany przez Zespół ds. Bezdomności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli. Stacjonarny punkt higieniczny jest obiektem służącym zabiegom higieny osobistej i mogą z niego skorzystać zarówno kobiety jak i mężczyźni, osoby będące w kryzysie bezdomności.

Stacjonarny punkt higieniczny jest czynny w każdą środę od godziny 9:00 do 11:00 (z wyjątkiem dni świątecznych i wolnych od pracy). W sytuacji szczególnie uzasadnionej istnieje możliwość skorzystania z punktu w innych terminach, ustalonych indywidualnie z pracownikami MOPS.

Osoby bezdomne, korzystające ze stacjonarnego punktu higienicznego mogą również otrzymać niezbędną bieliznę, odzież oraz środki higieniczne.